Gradiniţa a fost înfiinţată în anul 1975, ea funcţionează în local propriu în două corpuri de clădire.

Grădiniţa are ca simbol tradiţionalul mărţişor (grădiniţa numindu-se şi „Mărţişor”), iar deviza noastră este “educaţia corectă a copiilor azi, societatea sănătoasă de mâine”, ea exprim\nd valorile fundamentale ale grădiniţei, concretizate în finalităţile actului educativ, realizat  prin activităţi  specifice de dezvoltare globală şi individuală a copilului

La nivelul culturii organizaţionale se apreciază  progresele făcute de cadrele didactice pe baza unor criterii valorice bazate pe creativitate în demersul educaţional şi pe calitatea relaţiilor umane;

Cultura profesională este caracterizată de tendinţe de formare specializată la nivel universitar, cu dominantă  ştiinţifică, dar şi cu o componentă practică foarte dezvoltată.

Valorile dominante sunt: respectul faţă de copil, respectul pentru profesori, cooperare, munca în  echipă.

Climatul din grădiniţă este calm, stimulativ colegial. Se urmăreşte  întărirea culturii  organizaţionale prin promovarea unor valori şi modele de gândire.

Regulamentul de ordine interioară este adaptat la problemele grădiniţei  şi cuprinde norme privind activitatea adulţilor şi copiilor.

Stilul managerial abordat este mixt şi centrat pe iniţiativa cadrelor didactice.